Friday, September 23, 2011

Pune - पुणे

मला आवडलं पुणे... आणि तिथली माणसं!