Wednesday, December 22, 2010

Monday, December 13, 2010

पण...?

i मी मी माझ्या
कायपण, कसंपण,
काहीपण, कधीपण,
कोणीपण, कशीपण,
केव्हापण, कशासाठी पण...?
म्हण म्हण "लढ!" म्हण!
- कवीयत्री मिताली पाटील


designed by Harshal Chavan