Thursday, August 19, 2010

some more shots i clicked!


a contribution to the whole lot of photographs on WORLD PHOTOGRAPHY DAY!

6 comments:

Ashish Sawant said...

1st & 2nd last photoes are best.

Ashish Sawant said...

अक्षर,
खुप दिवस झाले तुझ्याकडुन काहि नविन creation नाहि बघायला नाहि मिळाली.

bheeshoom said...

hmm.. thanx ashish! for a repeat visit! :)
will share some more stuff soon!
have shared sum pic on FB n flickr. u can chk!

Suhas Diwakar Zele said...

मंगेश, पहिल्यांदाच तुझ्या ब्लॉगला भेट देतोय. फोटोज एकदम भारी. हाच अल्बम मला पंकज ने पाठवला होता एफबी वर आणि म्हणाला होता हे फोटो बघ एकदा वेडा होशील (ऑफ कोर्स आनंदाने :)) आणि खरच असा झाला..खूप खूप मस्त.
तुला भेटण्याची संधी मिळाली पुण्यात, छान वाटला. अजुन येऊ देत क्रियेटिव क्लिक्स.

सुहास झेले (सुझे)

Unknown said...

मंगेश, पहिल्यांदाच तुझ्या ब्लॉगला भेट
देतोय. फोटोज एकदम मस्त.....
ashish(pune),

v said...

Lovely!! where was this shot??

PS: I just went through most of your posts and all your pictures are just wonderful!!