Tuesday, December 08, 2009

बायकोचा फोन

ट्रिंग ट्रिंग!!
संतोषचा मोबाईल वाजला. बायकोचा फोन होता (त्याच्याच)! त्याने तो बिनधास्त कट केला.
आम्हाला संतोषच्या या बहादूरीचा हेवा वाटला.
न रहावून समीरनं विचारलं," काय रे? बायकोचा फोन होता ना? कट का केला? ती तुला आता... ...!!"
संतोष, " अरे! कट करावाच लागला! उचलला अस्ता तर म्हणाली अस्ती, फोन का उचलला? २ रुपये फूकट गेले ना! ऑफीसमधून फोन करता येत नाही का?"

2 comments:

Sameer Kulkarni said...

Hahaha..Hyala mhantaat maanjarachach manjricha pillu hone..

अमित said...

cutcut aikayala lagu naye mhanoon paliv patilok phone uchaltat!!! ithe tar cutcut hoil,mag paise cut hotil mhanoon phone cut!!! shabbas santosh!!