Thursday, August 02, 2007

वादळापूर्वीची शांतता!

एक वादळ येणार आहे! तयारी चालू आहे!
आज ऑफीस मध्ये आम्हा तिघांचा (मी, समीर आणि तो) तोच विषय होता!!

1 comment:

slew said...

majet!